Svatomartinský lampiónový průvod

Svatomartinský lampiónový průvod
29. října 2012

Sníh nás sice překvapil už před dvěma týdny, ale sv. Martina jsme přivítali jak se má.

Abychom si opět připomněli svatomartinskou tradici, zorganizovali jsme v Jiříkově Svatomartinský lampionový průvod. Z náměstí v čele s Martinem na skutečném bílém koni vyrazil průvod směr Filipovská bazilika. Její krásné prostory nám pan farář Kujan zpřístupnil a mohl v ní proběhnout zajímavý program. Děti měly připravenou scénku o sv. Martinovi, pan farář odvyprávěl jeho příběh, žákyně ZÚŠ zahráli na flétny za varhanního doprovodu pana Englera. Pěkné vystoupení si připravil i Senior band ze sousedního domova důchodců pod vedením pana Porty. Před odchodem zpět do Jiříkova všichni zúčastnění měli možnost ochutnat pravý svatomartinský rohlík od Lídy Dvořákové a ohřát se teplým čajem. Děkujeme vedení města za to, že poskytlo strážníka městské policie, který zajistil bezpečnost průvodu.

Honza Dvořák

Prohlédněte si fotky z akce