Byly sudičky u toho, když se narodil sv. Martin?

Byly sudičky u toho, když se narodil sv. Martin?
12. listopadu 2018

Podle toho, čemu chcete věřit. Na našem nocování to tak bylo.

Přečíst si něčí životopis je moc fádní, a proto jsme si ho dětmi raději zahráli. A to pěkně od narození, až do smrti. Také jsme si připomněli zvyky spojené s tímto obdobím. Upéct husu jsme nezkoušeli, zato rohlíčky se dětem povedly na jedničku. I když na ně měly velkou chuť, nemohly je spořádat hned - nesly si je druhý den domů, a tam se o ně rozdělily. Lampióny se dětem také povedly. Navíc jsme večer vyzkoušely, že i tyhle nejjednodušší zvládnout ochránit hořící svíčku, a svítit na cestu do temnoty. Svatý Martin se dělil s potřebnými, chudými a utlačovanými. I my jsme s dětmi zvažovaly, s kým a o co se můžeme dělit. A protože se můžeme dělit i o náš čas, domluvily jsme se s dětmi, že věnujeme trochu našeho času vzpomínce na zemřelé. Lampióny nám posvítily na cestu a milým překvapením bylo, že jsme našli hřbitov otevřený i přes pokročilou večerní hodinu. Děti vzpomínaly na své příbuzné, a postály u jejich hrobů. Kdo se na večerní cestu necítil, pomohl s přípravou ležení, a tak jsme po návratu mohli rychle zalézt do pelíšků, poslechnout si pohádku na dobro noc a spokojeně odpočívat. Ráno, posilněni snídaní jsme po sobě uklidili, a než se děti nadály, už si je vyzvedávali rodiče.  

A na závěr poděkování. Děkujeme rodičům za dobroty, které nám připravili a děkujeme dětem, že připravili vedoucím bojovou hru - komu patří zapomenuté věci.

FOTOGALERIE