Nocování s draky

Nocování s draky
30. září 2013

První nocování v novém školním roce je za námi. Tentokrát jsme vyráběli papírové draky a zkoušeli, jejich letecké schopnosti.

Hned na začátku podzimu jsme připravili první z pravidelných nocování na jiříkovské faře spojené s výrobou a pouštěním draků. V pátek se sešlo 25 dětí, dobrovolníci a pracovníci klubu mládeže. Na začátku akce se mezi nás přišel podívat pan starosta s manželkou a poté se děti rozdělily na skupinky a začalo se s výrobou draků. Skupina, která draky zrovna nevyráběla, soutěžila v herně v tanečních a jiných disciplínách. Draků jsme vyrobili pět, děti je pěkně vyzdobili a připravili na sobotní ostrý test. Přes usnutím jsme se všichni prošli nočním Jiříkovem a v rámci procházky děti úspěšně zdolali  test statečnosti.

Po sobotní snídani jsme vzali vyrobené i z domova přinesené draky a vydali se společně na „Papičák“. Protože bylo absolutní bezvětří draci moc nelétali, ale krásné slunečné počasí vše vynahradilo. Vrátili jsme se na faru, naobědvali a na rodiče počkali na farní zahradě.

Děkujeme panu Pavlu Wittgruberovi za materiál k výrobě draků, všem za pomoc při akci a už nyní se těšíme na podzimní prázdniny, které budeme trávit na chatě Ahoj v Jizerských horách.

Fotografie z akce.

Jan Dvořák

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY

1
Další

Podporují nás