Nocování s brigádou

Nocování s brigádou
11. září 2015

Letošní školní rok jsme začali nocováním s brigádou pro starší děti.

Nocování se uskutečnilo 11. září 2015 od 18 hodin, na jiříkovské faře, které se zahájilo táborákem, na který byli pozváni i místní hasiči, s nimiž spolupracujeme již delší dobu. Společně jsme si opekli vuřty, zahráli hry, soutěže a potom uložili děti k brzkému spánku, aby měly dost síly na brigádu.
Druhý den už od 8 hodin byly děti na nohou a pomáhaly s prací na zahradě, kde hrabaly listí a za pomocí dospělých opravovat poškozené hřiště a zkrášlovat zdi naší fary pomocí barev.
No a bez práce nejsou koláče, takže na řadu přicházel oběd a velké poděkování všem, kteří se zúčastnili a podíleli na práci, děkujeme!