Noc s Andrsenem

Noc s Andrsenem
30. března 2015

Děti se seznámili s novými knížkami o Jiříkově i o napínavém příběhu Na hradě Bradě - o rodině duchů.

   Nocování s Andersenem

Salesiánský klub mládeže Rumburk – Jiříkov se opět připojil k celoevropské akci Noc s Andersenem.  V pátek 27. 3. se sešli děti v prostorách salesiánského střediska na jiříkovské faře. Letos padl rekord a dorazilo 44 dětí. Téma každého ročníku je dané, letos to byla kniha Na hradě Bradě. Dětem jsme připravili putování po Jiříkově, při kterém poznávaly místa podle historických fotografií, a zároveň se před nimi otvíral příběh rodiny z pohádkového příběhu Na hradě Bradě. Začali jsme na faře a první fotografie děti zavedla do městské knihovny. Paní knihovnice Svobodová si pro děti připravila několik soutěží a kromě sladkostí od ní děti dostali její vlastnoručně upravené přívěsky na krk. Další zastávka byla v hasičárně. Tam už na děti čekali členové místního hasičského sboru a dětem předvedli techniku a připravili soutěž. Na městském úřadě na děti čekal starosta Michal Maják. Děti shlédly nový film o Jiříkově, splnily poslední úkoly a využily nabídnuté občerstvení. Z úřadu se vrátily na farní zahradu, kde své putování zakončily na hradě Bradě. Během opékání buřtů mezi děti dorazil i pan starosta. Svůj pobyt mezi dětmi zakončil přečtením dvou jiříkovských pověstí a předal dětem dárečky. Dětem jsme ještě přečetli několik dalších pohádek a příběhů. Velké díky patří všem, kteří přispěli ke zdaru akce.

   Další nocování nás čeká posledního dubna a na 1. Máje, kdy s dětmi vyrazíme parním vlakem na návštěvu Motýlího domu.

Fotogalerie z akce je i na stránkách www.jiříkov.eu.

Jan Dvořák, Salesiánský klub mládeže

Odkaz na fotogalerii: http://skmrumburkjirikov.sdb.cz/foto/noc-s-andersenem/

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY

1
Další

Podporují nás