Letní tábor Narnie 2017

Letní tábor Narnie 2017
5. září 2017

Vzhůru na palubu dálky volají.  
 
Osvobodit Narnii, získat sedm mečů, hledat 7 lordů.. to nebyli lehké úkoly, ale když spojí síly celá posádka - věřím, že dokážeme nemožné. A touhle plavbou nás provázelo slovo Aslana a díky každému jsme zdárně dopluli i domů. 

Prvního dne se námořníci spolu s kapitánem, důstojníky sešli na lodním přístavišti. Společně odpluli na místo, kde se ubytovali. Na místě se seznámili, poté šli za mořem, na místě se střetli s králem Kaspiánem, ten jim řekl, že musí najít sedm lordů, aby zachránil Narnii, ale poprosil je, aby je našli oni. Chtěli se dostat do Narnie, postavili si lodě a odpluli.
Následující den se sešli ve společenské místnosti, kde si vytvořili v týmech své vlajky, název a pokřik.
Po obědě doraili na první ostrov. Na tomto ostrově museli jednotlivé týmy zachraňovat otroky. Ve velkém očekáváním doufali v setkání s lordem. Ostrov osvobodili a opět ho dostali pod vládu Narnie. Na konci jim začalo pršet, takže se museli vrátit a večer se vydali na místo, kde měli najít lorda. Našli ale pouze meč a svitek, vzali ty věci a odešli.
Následující dny postupně pátrali po ostatních lordech, plnili různé úkoly. Museli se postavit drakům, přemoci mořské hady, vyléčit nakažené důstojníky, kapitána a generála, s týmovou spoluprací vymýšlet způsoby k získání meče.
Projít výstavou baziliky a hrobek, dostat se z bludiště. Zábavným úkolem bylo vymyslet scénky z filmů, náročnějším úkolem vyšlápnout na Ještěd, seskládat pexeso a opravit loď. Ne každý den se povedlo najít meč, ale nakonec jsme je úspěšne našli všech sedm. Předposlední den se námořníci vydali hledat vzkaz, kde bylo určeno, co maji dělat dále, když našli všech sedm mečů od lordů. Až ho našli a přečetli, dozvěděli se, že musí jít za čarodějem. Vypravili se za ním a zjistili, že musí najít Aslanův stůl, kde maji položit všech sedm mečů. Našli ho, položili na něj meče a vysvobodili Narnii.
Poslední den ráno si začali balit, až měli hotovo, šli na nástup, tam se dozvěděli umístění týmů v celotáborové hře. První až třetí místo dostalo speciální odměny, ale i ostatní týmy dostaly dárky. Námořníci si je uklidili, naobědvali se a vyrazili zpět domů.

Námořník Terka