O Zavináči

Co děláme

 

 

Pro koho tu jsme

 

Nejsme tu pro 

- zájemce o službu, který nesplňuje kritéria cílové skupiny,

- zájemce o službu, kterému nejsme schopni nabídnout svoje služby (splňuje kritéria cílové skupiny, ale potřebuje jinou službu, než jakou my poskytujeme),

- zájemce se specifickými potřebami, které nejsme schopni z důvodu bariérovosti nebo odborné způsobilosti naplnit (např. zájemce s tělesným nebo mentálním postižením, který potřebuje osobního asistenta, uživatel pod momentálním výrazným vlivem drog či alkoholu),

- uživatel služby, který má udělenou sankci (dočasný zákaz vstupu),

- uživatel či zájemce v akutní fázi infekční choroby.

 

Naším cílem je mladý člověk, který

  •  pracuje na svém osobním rozvoji
  • dokáže adekvátně řešit situace, které ho potkávají, je zodpovědný za své chování, rozhodnutí a za své zdraví
  • pracuje na svém vzdělání a pracovním uplatnění
  • orientuje se ve své sociální roli, rozšiřuje, získává nové kontakty a vztahy mezi vrstevníky, má zázemí pro realizaci volnočasových aktivit a kontaktů s vrstevníky
PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LÉTO

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LÉTO

1
Další

Podporují nás