Jak to u nás chodí

Co můžeš v klubu dělat

 

 • posedět a popovídat si s přáteli v teple,
 • využívat počítač s internetem,
 • poslouchat hudbu,
 • hrát stolní hry,
 • hrát stolní fotbal, ping – pong, šipky,
 • využít nabídky nealkobaru za režijní ceny,
 • vymyslet a uskutečnit vlastní nápady,
 • zúčastnit se příležitostných turnajů, workshopů, přednášek,
 • popovídat si s pracovníky klubu, svěřit se s problémy a poradit se o nich, požádat o pomoc s potížemi ve škole,
 • získávat informace a praktické rady (vyřízení složenky, úředního dopisu, formuláře), stejně tak doprovod či jednání s institucemi ve tvůj prospěch.

 

Jak se v Zavináči chovat

V Klubu se:

 • nemluví sprostě,
 • nekouří (ani bezprostředně před klubem),
 • nekrade,
 • nepoužívá agrese (slovní ani fyzická),
 • neprovozují sexuální praktiky,
 • s návykovými látkami nemanipuluje, neobchoduje, ani se neužívají,
 • respektují pracovníci klubu.

Každý v klubu je povinen dodržovat tato pravidla. Pokud ne, bude na své nevhodné chování pracovníkem klubu upozorněn, případně mu bude dočasně omezen vstup do klubu. Při ztrátě či úmyslném poškození půjčených věcí či vybavení klubu, je po viníkovi požadována věcná nebo finanční náhrada.

Máme ohlašovací povinnost - trestné činy spáchané v klubu musíme hlásit (např. distribuce drog, ublížení na zdraví, krádeže, poškození majetku).

 

Na co máš u nás právo

 

 • být v klubu, využívat prostor,
 • na pomoc od pracovníků klubu,
 • nezapojovat se do naplánovaných aktivit,
 • na respekt svých názorů, vzhledu, atd.,
 • zapojit se do rozhodování o tom, jak má klub lépe fungovat,
 • využívat vybavení a nabídku klubu, účastnit se akcí,
 • bezplatně využívat všech sociálních služeb nízkoprahového klubu Zavináč,
 • stěžovat si, ústně či písemně, osobně i anonymně,
 • na spravedlivé projednání stížnosti a sdělení výsledků,
 • vybrat si zda zůstaneš v anonymitě nebo poskytneš informace o své osobě.

 

Co tě také čeká

prvokontakt - seznámení se s pravidly, chodem zařízení atd., budeme chtít znát tvoje očekávání od klubu

smlouva - dohodneme se na tom, jaké máš cíle a jak ti s nimi můžeme pomoct, jak bude vypadat naše vzájemné fungování

individuální plánování - společně budeme pracovat na splnění tvých cílů

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LÉTO

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LÉTO

1
Další

Podporují nás