Probační programy

 

 

V SOUČASNOSTI JSOU PROGRAMY POZASTAVENY

 

Právo pro každý den

Program "Právo pro každý den" je akreditovaný probační program, který pomáhá mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem. Jeho úspěšní absolventi získají potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení. Pomáhá jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání na jejich další uplatnění ve společnosti, na osobní a profesní rozvoj.

Program tvoří série 8 tematických přednášek, kterých se účastní uzavřená skupina.

Program realizujeme ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR a pod záštitou Partners Czech o. p. s.

Učební program - mladiství

Projekt je určen mladistvým pachatelům ve věku 15-18 let, klientům Probační a mediační služby ČR, kteří spáchali násilné nebo majetkové trestné činy menší závažnosti, kteří páchají trestnou činnost opakovaně, a kterým bylo uloženo výchovné opatření v podobě účasti na probačním programu.

Cílem projektu je předcházení sociálního vyloučení mladistvých pachatelů trestné činnosti. Projekt přispěje k jejich sociální a ekonomické (re)integraci, k snížení míry recidivy trestné činnosti mladistvých, vede mladistvé k odpovědnosti a chrání společnost.

Program je realizován během 13 setkání (1x týdně 2 hodiny), kterých se účastní uzavřená skupina 3 - 10 klientů pod vedením 1 - 2 lektorů. Důraz je kladen na přímou aktivitu klientů, uspořádání důsledků trestné činnosti v písemné podobě, nácvik nové strategie chování a princip opakování. Formou práce s klienty je individuální práce ve skupině. Program staví na rozvoji pozitivních stránek klienta, obsah programu je propojován s běžným dnem klienta, je jasně strukturován a nabízí specifické sociální dovednosti, které povedou k dosahování potřeb klienta bez konfliktu se zákonem.

Realizátorem projektu je Rubikon centrum ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR.

Zájemcům o probační programy poskytneme bližší informace zde.

Spolupracující organizace:

Probační a mediační služba ČR

Rubikon centrum

Partners Czech o. p. s.