Koťátko v Rumburku

Kdo může přijít

Rodič/prarodič s dítětem/dětmi ve věku 0 - 6 let.

Vstup je volný.

Pravidelní účastníci vyplňují přihlášku a hradí členský příspěvek (100,- Kč /osobu/rok). Přihlášku si můžete stáhnout zde.

 

Kontkat

Adéla Běličová 608 343 113

 

Kdy

pondělí 9:00 - 11:00 (výtvarná dílna, program pro dědi, poradenstív, besedy)

úterý 15:00 - 17:00 (přednášky, akce, ....) - pokud je vypsáno v programu

středa 9:00 - 11:30 (výtvarná dílna,  program pro děti, poradenství, besedy)

pátek 9:00 - 11:30 (s angličtinou)

(v přízemních prostorách fary, u hlavních dveří je zvonek označný MC Koťátko)

 

 Kam

Rumburk, Dobrovského nám. 379/11 (budova fary)

- přízemní prostory (bezbariérový vstup pro kočárky)

- zahrada s herními prvky

 

Pravidla

Koťátko nabízí rodičům a dětem v rámci programu vzdělávání, pohyb, hru a tvořivou činnost, což vyžaduje ohled a vzájemný respekt:

  • Během programů pro dospělé zabezpečuje každý rodič své dítě tak, aby program nenarušovalo.
  • Uklízíme hračky.
  • Svačinku máme u stolečku.
  • Případná nedorozumění mezi dětmi řešíme s trpělivostí.
  • Nasloucháme dětem, jsme tu pro ně.
  • Při jednotlivých činnostech děti motivujeme.
  • Na malování máme tričko nebo zástěrku.
  • Když jsme nemocní, raději se uzdravíme a Koťátko navštívíme příště.