Koťátko v Jiříkově

Kdy a kde

úterý 9:00 - 11:00

 • výtvarné, hudební a pohybové vyžití dětí
 • akce pro děti
 • přednášky, besedy, poradenství pro rodiče

Náměstí 5, Jiříkov (budova fary)

v přízemních prostorách (bezbariérový vstup pro kočárky)

dětské hřiště na zahradě

Kontakt

Lucie Přibylová 607 926 446

Kdo může přijít

Rodič/prarodič s dítětem/dětmi ve věku 0 - 6 let.

Vstup je volný.

Pravidelní účastníci vyplňují přihlášku a hradí členský příspěvek (100,- Kč /osobu/rok). Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Pravidla

Koťátko nabízí rodičům a dětem v rámci programu vzdělávání, pohyb, hru a tvořivou činnost, což vyžaduje ohled a vzájemný respekt:

 • Během programů pro dospělé zabezpečuje každý rodič své dítě tak, aby program nenarušovalo.
 • Uklízíme hračky.
 • Svačinku máme u stolečku.
 • Případná nedorozumění mezi dětmi řešíme s trpělivostí.
 • Nasloucháme dětem, jsme tu pro ně.
 • Při jednotlivých činnostech děti motivujeme.
 • Na malování máme tričko nebo zástěrku.
 • Když jsme nemocní, raději se uzdravíme a Koťátko navštívíme příště.
PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LÉTO

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LÉTO

1
Další

Podporují nás