Vystoupení divadelního kroužku v DD

Velké přípravy, generální zkouška a v pátek vystoupení v domově důchodců "Srdce v dlaních" ve Filipově. Děti vystoupili s představením o událostech v životě sv. Martina. Obyvatelé byli výkony dětí potěšeni a ocenili je nejen potleskem. Stejné vystoupení předvedli děti také při svatomartinském průvodu do basiliky o den později.

1 | 2