Masopustní radovánky

Masopust se blíží a na faře v Jiříkově se v sobotu 18. 2. tančilo, soutěžilo a pořádně veselilo. 
Masky byly nádherné a ocenit je bylo těžké. Zasedla a hodnotila to porota Mistrů tance z dalekého jihu. 
Pak jsme se vrhli na kuchtění a připravili si výborné koblížky. 
Myslím, že jsme si společně užili spoustu zábavy. 
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další akci. 

SKM