Jiříkov adventní tvoření

V neděli 29. listopadu 2015 bylo v Jiříkově zahájení adventu, a my jsme byli požádáni, zda bychom na faře neudělalivánoční dílnu.

Článek: http://skmrumburkjirikov.sdb.cz/novinky/adventni-vyrabeni/

1 | 2 | 3 |